Jak się uczyć efektywniej, używając wszystkich zmysłów


Skupimy się dziś na tym, jak przyspieszyć proces przyswajania wiedzy za pomocą trzech podstawowych sensorycznych metod nauki. Przyjrzymy się również poszczególnym strategiom i taktykom, które można zastosować bezpośrednio w celu lepszego rozumienia i zapamiętywania  informacji. Przy okazji poruszymy zagadnienie w jaki sposób można wykorzystać skuteczne metody zadawania pytań tak, aby przyspieszyć i pogłębić proces uczenia się.

Niektóre z narzędzi i metod nauki, o których mowa w tym poście, łączą się z siedmioma inteligencjami przyspieszonego uczenia się, jednakże postaram się przedstawić je w innym świetle i z nieco innej perspektywy. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu lepiej zrozumiesz to zagadnienie i będziesz w stanie wykorzystać tę wiedzę w zaskakujący sposób podczas procesu nauki.


Szybka i efektywna nauka za pomocą zmysłów

Większość z nas spędziło lata akademickie nie wykorzystując całkowicie swojego potencjału jakim zostaliśmy obdarzeni będąc inteligentnymi i kreatywnymi istotami.

Wszyscy posiadamy zdolność nauki i przyswajania nowych informacji na wiele zaskakujących sposobów. Jednak często nie zdajemy sobie z tego sprawy i dlatego męczymy się wykorzystując nieskuteczne metody uczenia się, które z kolei często prowadzą do poczucia niekompetencji i zwątpienia w swoje możliwości.

Jeśli kiedykolwiek starałeś się wykrzesać iskrę twórczą, która skierowałaby Cię w stronę nowych sposobów uczenia się i zrozumienia, to może oznaczać to, że Twoje dotychczasowe podejście do przyswajania wiedzy było raczej nieskuteczne, powodowało frustrację i brak rezultatów. W tej części odkryjemy, że drzwi do efektywnego uczenia się były zawsze szeroko otwarte i łatwo dostępne.

Istnieją sposoby przyswajania jakiegokolwiek rodzaju informacji czy przedmiotu o ile jesteśmy potrafimy wykorzystać wielozmysłowe strategie uczenia się mające na celu pomoc w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału.

Proces zapamiętywania

Badania związane z procesem uczenia się pokazują, że podchodząc do procesu przyswajania wiedzy z twórczej perspektywy, która obejmuje więcej niż jeden z naszych narządów zmysłu, możemy znacząco ulepszyć naszą zdolność zapamiętywania informacji.

Nie jestem pewien dokładności tych statystyk, ale badania wskazują, że zapamiętujemy 20% tego, co czytamy, 30% tego, co słyszymy, 40% tego, co widzimy, 50% tego, co mówimy i 60% tego, co robimy. W oparciu o moje osobiste doświadczenia  związane z procesem przyswajania wiedzy, statystyki te wydają się być w miarę dokładne.

Wyniki te oznaczają, że im więcej interakcji z informacjami, których chcemy się nauczyć, tym więcej informacji będziemy w stanie zatrzymać i przechować przez określony okres czasu .

Czytanie nie jest najważniejszą metodą uczenia się jako, że nie wymaga zaangażowania. Do najważniejszych znajdujących się na szczycie listy z wynikiem 60% skuteczności znajduje się działanie, ponieważ jest czynnością wielozmysłową, wykorzystującą do pracy wiele zmysłów tak, aby stymulować mózg do pracy twórczej.

Jeśli włączyć wszystkie te metody (czytanie, słuchanie, widzenie, mówienie i działanie) w proces uczenia się, to może się niespodziewanie okazać, że nasze zdolności wchłaniania wiedzy przekroczą nawet 90%.

Typy uczących się

Mamy pięć zmysłów i tajemniczy szósty zmysł, które można wykorzystać w celu uczenia się.

Nasze zmysły wzroku, słuchu, dotyku, są kluczowe jeśli chodzi o poprawę metod przyswajania wiedzy. Każdy zmysł sam w sobie może znacząco zwiększyć nasze możliwości uczenia się i poprawić naszą pamięć i zapamiętywanie informacji.

Badania naukowe już nie raz udowadniały, że tak naprawdę nigdy nie zapominamy informacji, z którymi stykami się za pomocą naszych zmysłów. Wspomnienia te są zakorzenione w naszej psychice mimo, że nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego też, wiele ludzi odkrywa, że uśpione nawet przez dziesiątki lat wspomnienia za pomocą hipnozy ożywają tak, jakby zdarzyły się wczoraj. Takie wspomnienia są na ogół bardzo realistyczne, ponieważ doświadczyliśmy ich używając wielu zmysłów. Oznacza to, że osoba doświadczająca takich wspomnień widzi, słyszy, dotyka, smakuje i czuje daną sytuację z wielu perspektyw.I tu właśnie znajduje się klucz do naszego sukcesu w procesie szybkiego uczenia się.

Na potrzeby tego wpisu, przyjrzyjmy się trzem najczęściej używanym zmysłom, które pomogą w poprawie umiejętności efektywnego uczenia się. Jednakże należy pamiętać, że każdy z nas ma swoje preferencje jeśli chodzi o metodę uczenia się. Dlatego też najpierw trzeba zidentyfikować, który ze zmysłów najlepiej nam odpowiada i skupić się na nim podczas procesu przyswajania wiedzy. Kiedy już mamy dobrze zrozumiemy i zaznajomimy się z tematem czy zagadnieniem, wówczas powinniśmy się skupić na innych metodach, które obejmują dwa pozostałe główne zmysły.

Oto krótki opis trzech głównych zmysłów od których można zacząć:

Wzrokowcy

Ten typ uczących się używa głównie swojego wzroku w procesie nauki i zapamiętywania informacji. Są to osoby nastawione na zapamiętywanie wzrokowe, wykorzystujące obrazy, kolory i kształty. Wizualizacja i wyobraźnia sprawia im przyjemność podczas uczenia się. Czy jesteś wzrokowcem?

Słuchowcy

Ten typ uczących się używa głównie słuchu w procesie zapamiętywania informacji. To osoby nastawione na dźwięki, muzykę i tony. Wybierają słuchanie nagrań i wykorzystywanie swojego głosu w celu zapamiętania informacji, których się uczą. Czy jesteś słuchowcem?

Kinestetycy

Ten typ uczących się używa zmysłu czucia w procesie nauki i zapamiętywania informacji. To osoby nastawione na zapamiętywanie za pomocą emocji, ruchu fizycznego i zaangażowania. Aspekty kontemplacji i odgrywania scenek sprawiają im szczególną przyjemność podczas nauki. Czy jesteś kinestetykiem?


Zaawansowane metody nauki wielozmysłowej

Zaawansowane wielozmysłowe uczenie się to twórcza podróż, dzięki której można zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, które pomogą Ci w wyborze takich metod i strategii uczenia się, które będą najlepiej pasować do Twojego  typu osobowości i stylu uczenia się.

W tej części  zostaną omówione szczegóły procesu nauki wielozmysłowej. Przedstawione tu techniki i strategie przybliżą Cię do różnych podejść, na które możesz się zdecydować podczas studiowania materiałów naukowych.

Należy jednak pamiętać, że żadna metoda nie będzie idealna, jeżeli nie będziesz myśleć elastycznie i podchodzić do każdego zagadnienia i przedmiotu, którego się uczysz z otwartym umysłem.

Należy się również upewnić, że potrafisz myśleć kreatywnie podczas czytania o tych strategiach. Każda z nich bowiem jest przedstawiona z mojej osobistej perspektywy,  każda z nich jednak może być z łatwością dopasowana do Twoich preferencji i stylu uczenia się.

Jak łatwo zapamiętywać informacje

Aby jak najlepiej wykorzystać naukę wielozmysłową należy przestrzegać kilku prostych zasad, które pomogą Ci w skupieniu i lepszym zapamiętywaniu  przyswajanych informacji.

Oto krótki opis każdej z tych zasad, które odnoszą się do trzech podstawowych stylów nauki za pomocą zmysłów:

Sugestie wizualne

Będą wzrokowcem z łatwością zapamiętujesz informacje przedstawione w sposób obrazowy. Podczas wykorzystania strategii wizualnych staraj się używać niecodziennych kolorów,  zabawnych proporcji, ruchu, perspektywy i humoru.

Nie tylko poprawi to Twoją efektywność uczenia się, ale przede wszystkim poprawi Twoją pamięć i ilość zapamiętywanych informacji.

Podczas nauki z użyciem technik wizualnych, zadawaj sobie poniższe pytania:

Jak sprawić, aby dana informacja była bardziej wyraźna, aby łatwiej ją zapamiętać?

Jak połączyć dane informacje, aby dać się im pochłonąć/być pod ich wpływem?

Jak ubarwić daną informację, aby łatwiej ją zapamiętać?

Jak włączyć humor w daną informację, aby bardziej się wyróżniała?

Sugestie słuchowe

Korzystając ze strategii słuchowych przedstawionych w tym wpisie,  upewnij się, że w swojej strategii nauki uwzględniasz różne natężenie, odległość i pochodzenie dźwięków.

To nie tylko poprawi wybraną przez Ciebie strategię nauki, ale też usprawni Twoją pamięć i zdolność do zapamiętywania informacji.

Ucząc się strategiami słuchowymi, zadawaj sobie następujące pytania:

Jak dodać zabawne efekty dźwiękowe, muzykę i głosy do informacji, których się uczę tak, aby lepiej je zapamiętać?

W jaki twórczy sposób najlepiej zwiększyć natężenie dźwięków, aby poprawić pamięć i zdolność do zapamiętywania informacji?

Jak sprawić, żeby dźwięki, muzyka i głosy stały się niepowtarzalne tak, aby automatycznie poprawiały mój proces myślenia i zapamiętywania?

Sugestie kinestetyczne

Uczniowie kinestetyczni w naturalny sposób zapamiętują i są w stanie z łatwością przypomnieć sobie informacje, z którą stykają się w zmysłowy sposób.

Korzystając ze strategii kinestetycznych przedstawionych w tym wpisie, upewnij się, że włączasz w ten proces wszystkie swoje emocje i starasz się szukać wyjątkowych i łatwych do zapamiętania odczuć, mających na celu usprawnienie procesu myślenia i zapamiętywania . Nie tylko poprawi to wybraną przez Ciebie strategię, ale też znacząco ulepszy Twoją pamięć i zdolność to przypominania sobie informacji.

Ucząc się strategiami kinestetycznymi, należy zadać sobie następujące pytania:

Jak zwiększyć intensywność emocji w swoim procesie uczenia się?

Jak wzmocnić pozytywne napięcie emocjonalne tej strategii uczenia się tak, aby umożliwiło to lepsze zapamiętywanie informacji, których się uczę?

Jaki rodzaj wyjątkowego doświadczenia i uczuć mogę dołączyć do tej strategii tak, aby poprawić pamięć i zdolność przypominania?

Strategie kinestetycznego uczenia się

Przedstawione poniżej strategie pomogą Ci poprawić koncentrację i  kinestetyczną zdolność uczenia się.

Jeśli jest to Twój preferowany sposób uczenia się, to powinieneś poświęcić 70% wysiłku na naukę za pomocą strategii tu przedstawionej. Pozostałe 30% powinieneś przeznaczyć na wprowadzenie pozostałych dwóch strategii.

Spacer dla poprawy pamięci i zdolności przypominania

Jako kinestetyk naturalnie preferujesz ruch podczas nauki. Aby wykorzystać to na swoją korzyść należy uwzględniać jakąś formę ruchu w trakcie nauki. Chodzenie podczas czytania notatek to dobry początek. Pomoże to oczywiście w uniknięciu rozproszeń i lepszym skupieniu się na materiale. Jednakże, należy pamiętać, aby ruch był stały, w umiarkowanym tempie i powtarzalny.

Możesz uczyć się skutecznie podczas powolnego spacerowania, ale proces wchłaniania wiedzy zmniejszy się, gdy zwiększysz tempo. Trzeba znaleźć strefę komfortu, gdzie Twój oddech będzie jednostajny i dopasowany do rytmu Twojego ciała i ruchów, które wykonujesz.

Czytanie na głos też powinno być rytmiczne i zgodne z Twoimi ruchami. Nasze ciała podświadomie dostosowują się do rytmu. Dlatego właśnie najważniejszym jest stworzenie wygodnego rytmu ruchu przez określony czas w trakcie nauki. W miarę upływu czasu ruch ten zostanie zakotwiczony w Twojej psychice w taki sposób, że automatycznie aktywuje Twoje ciało i umysł do głębokiego i skoncentrowanego stanu uczenia się, który później ułatwi Ci przypominanie sobie informacji.

Każdy inny rodzaj ruchu,  może być również pomocny,  jak np.  powolne kręcenie się na krześle, kołysanie się do przodu i do tyłu podczas siedzenia czy łagodne podskakiwanie w górę i w dół na trampolinie. W końcu nie ma znaczenia jaką metodą się posłużysz o ile jest ona spójna, rytmiczna i wprowadza Cię w głęboki stan nauki.

Używaj dramy podczas nauki

Będąc kinestetykiem będziesz uczyć się szybciej jeśli zaczniesz używać dramy w procesie swojej nauki.

Możesz wyobrazić sobie siebie jako aktora komedii slapstickowej, który opowiada  właśnie przyswojone informacje w wyjątkowy, zabawny sposób. Ma to na celu naturalne stymulowanie Twojego umysłu i poprawienie zdolności zapamiętywania.  Doskonałym sposobem efektywnej nauki może również okazać się odgrywanie dramatycznych scenek z wykorzystaniem rekwizytów i innych narzędzi zwiększających realizm Twoich dramatycznych wystąpień.  Możesz również rozważyć zaangażowanie partnera, który będzie Cię w tym wspierał.

Twoja wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem, a Twoje zdolności aktorskie nie mają tu absolutnie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wygranie swojego pierwszego Oskara 😉

Odgrywanie scenek – temat ciągle badany

Odgrywanie scenek podczas nauki, dyskusja czy omawianie danego zagadnienia z innymi uczącymi się to idealny sposób na naukę.

Kinestetycy angażują się emocjonalnie w codzienne zajęcia i podejmowane decyzje. Dlatego też, ważnym jest, aby te emocje i uczucia towarzyszyły Twojemu procesowi uczenia się. Na przykład weź udział w ożywionej dyskusji z kimś na temat, który właśnie przerabiasz,  poszerzy Twoje horyzonty i pomoże  poukładać informacje w głowie.

Uczenie drugiej osoby danego przedmiotu ułatwi Ci zdobycie nowego punktu widzenia i zrozumienia z perspektywy, której może nigdy wcześniej nie rozważałeś. W takiej sytuacji będziesz zmuszony do wyjaśnienia koncepcji i pomysłów w taki sposób, żeby nawet początkującym mógł z łatwością zrozumieć dany przedmiot.

Wreszcie, omawiając dane zagadnienie z kimś dostarczy Ci emocjonalnego i logicznego wyzwania, które będzie stymulować nowe kierunki myślenia.

Bez względu na to, którą z metod wybierzesz, ważne jest włączenie odrobiny dramatyzmu i całkowite zatracenie się w tym doświadczeniu.

Wykorzystanie partnera w procesie efektywnej nauki

Wszystkie umiejętności kinestetyka mogą być poprawione przy pomocy partnera, który będzie w stanie wydobyć z nas wszystkie emocje i doświadczenia

Zaangażowanie partnera pozwoli  Ci na całkowite zatracenie się w temacie, a w przyszłości przyniesie korzyści w postaci akademickich sukcesów.

Słuchowe strategie nauki

Strategie przedstawione poniżej pomogą Ci zwiększyć efektywność uczenia się za pomocą zmysłu słuchu.

Jeżeli jest to Twój ulubiony sposób nauki, to powinieneś poświęcić 70% swojego czasu przeznaczonego na naukę na wykorzystanie tych strategii. Pozostałe 30% powinno być przeznaczone na strategie włączające dwa pozostałe zmysły.

Metoda uczenia się za pomocą muzyki poprawiająca zdolność przypominania sobie informacji

Jako uczeń posługujący się głownie zmysłem słuchu Twoją główną formą efektywnej nauki jest wszystko to, co wychwycą Twoje uszy i dlatego rytm jest kluczowym elementem Twojej strategii uczenia się.

Jeśli jesteś w stanie znaleźć rytm i trzymać się go przez dłuższy okres czasu, to wkroczysz w strefę efektywnej nauki, gdzie każda informacja jest dokładnie zapamiętywana dla szybkiego i łatwego przypomnienia wtedy, gdy będziesz tego potrzebował. Dzięki temu proces nauki staje się prosty i łatwy w obrębie tej strefy, jednakże aby znaleźć się w tej strefie należy najpierw znaleźć rytm.

Poczucie rytmu najlepiej znaleźć w muzyce. Odpowiedni rodzaj muzyki o idealnym tonie, głośności i rytmie natychmiastowo uruchomi ten głęboki i efektywny stan uczenia się.

Tak więc w celu znalezienia swojej idealnej ‘ścieżki dźwiękowej’ musisz zwracać uwagę na dźwięki, z którymi spotykasz się w życiu codziennym i które umożliwią Ci wycofanie się z rzeczywistości i wprowadzą Cię w stan wykraczający poza świat fizyczny. Jeżeli jesteś słuchowcem to dobrze znasz to doświadczenie. Kiedy już znajdziesz odpowiedni rodzaj muzyki czy rytmu, to powinieneś wykorzystać te dźwięki jako narzędzie wspierające efektywną naukę.

Na koniec, każda informacja, której chcesz się nauczyć powinna być przetworzona i przekazywana za pomocą odpowiedniego rytmu. Oznacza to, że czytając coś na głos, należy znaleźć odpowiedni sposób wyrażania siebie za pomocą muzyki wybranej wcześniej do nauki.

Najlepszym wyborem jest muzyka bez słów albo często powtarzana piosenka w obcym języku. Chodzi o to, aby zatracić się w rytmie i taktach danej melodii.

W przyszłości, kontynuując rozwój za pomocą tej metody, kiedy usłyszysz daną piosenkę czy melodię automatycznie pomoże Ci to wejść w głęboki stan uczenia się – tak jak niemowlęta, które słuchają bicia serca matki jak w transie. Rytm jest kluczem.

Mów głośno i zapamiętuj

Będąc słuchowcem najlepiej zapamiętujesz i przypominasz sobie dane informacje kiedy je słyszysz, a nie widzisz. Z tego powodu powinieneś zawsze używać swojego głosu podczas nauki. Może to oznaczać na przykład czytanie na głos notatek, parafrazowanie tego, czego się uczyłeś do mikrofonu czy zwyczajnie mówienie do siebie o materiale, którego się uczysz.

Mówiąc do siebie stymulujesz dialog pomiędzy swoim dociekliwym umysłem a umysłem logicznym. Umysł dociekliwy zadaje najbardziej wnikliwe i prowokujące myślenie pytania na temat materiału, którego się uczysz kiedy robisz to na głos.

Kiedy zadasz już wszystkie pytania Twój umysł logiczny zrobi wszystko, aby na nie odpowiedzieć w logiczny i analityczny sposób. Na szczęście Twój umysł dociekliwy jest dalej dociekliwy i pojawią się kolejne pytania, dzięki czemu brniesz głębiej i głębiej w omawiane zagadnienie.

Wykorzystując to podejście możesz się dobrze się bawić, a zarazem zyskać nowy wgląd i zrozumienie, o które nigdy byś się nie podejrzewał.

Cyfrowe nagrania dla cyfrowego umysłu

Skoro już wyrażasz swoje myśli na głos, to sensownym rozwiązaniem byłoby nagranie swojego głosu i słuchanie tego nagrania w późniejszym czasie.

Dla każdego słuchowca, słuchanie własnego głosu jest bardzo korzystne. To tak, jakby Twój umysł podświadomie do Ciebie mówił i starał się pomóc zrozumieć przedmiot, którego się uczysz, dogłębnie i szczegółowo. Jednak, nie wystarczy zwyczajne nagranie swojego głosu, podejdź do tego procesu w sposób kreatywny. Na przykład, nagraj swój głos z rytmiczną muzyką w tle. Innym przykładem może być nagranie swojego głosu w sposób, który wprowadzi Cię w głęboki stan transu medytacyjnego. Najlepiej osiągnąć to stosując rytm i niski ton w tle.

Zwolnienie tempa swojego nagrania może pomóc w integracji informacji, której starasz się nauczyć, na głębszym poziomie. Kluczem jest tutaj bycie kreatywnym i dokładne poznanie oraz zrozumienie swojego rytmu i swoich preferencji nauki.

Pamiętaj, że możesz wykorzystać różne rodzaje nagrań, których słuchasz w ciągu dnia w autobusie, samochodzie, podczas przejażdżki rowerowej, pod prysznicem czy tuż przed zaśnięciem.

Różne rodzaje Twoich nagrań powinny naśladować rytm i różne poziomy energii, które naturalnie będziesz odczuwasz w ciągu dnia. Początkowo może to wymagać dużego nakładu pracy, ale po ustaleniu swojego stylu pracy i praktykowaniu tej techniki, zauważysz znaczący wzrost zdolności do zapamiętywania informacji. Pamiętaj, użyj swojej wyobraźni i dobrze się baw podczas tego procesu.

Karaoke, jako sposób na szybszą naukę

Chodzi przede wszystkim o tworzenie rytmu i melodii, który byłby znany i przyjemny dla naszych uszu.

Można kupić swoje ulubione piosenki w wersjach karaoke. Najlepiej przygotować wcześniej swoje najważniejsze notatki (mają to być notatki najważniejsze dla Twojego zrozumienia materiału) i mieć je gotowe do czytania przed sobą zanim zaczniesz odtwarzanie muzyki karaoke.

W trakcie słuchania muzyki, dobrze jest dostosowywać i dopasowywać swoje notatki (słowa, które czytasz), w taki sposób, aby zgrały się z rytmem, wersami, refrenem i taktem wybranej przez Ciebie piosenki. Tak, to właściwie oznacza wstawienie swoich notatek w refren, wersy i elementy pomostowe piosenek karaoke.

Po zakończeniu, najlepiej wziąć swoje notatki, stanąć przed lustrem i zaśpiewać piosenkę z nowym stworzonym przez siebie tekstem. Nie wstydź się, baw się dobrze, prawdopodobnie nikt nie patrzy.

Wzrokowe strategie efektywnego uczenia się

Strategie tu przedstawione pomogą Ci poprawić zdolność uczenia się za pomocą zmysłu wzroku. Jeśli jest to Twoja ulubiona metoda uczenia się, to powinieneś skoncentrować 70% swojej nauki na wykorzystaniu strategii przedstawionych w tej sekcji. Pozostałe 30% powinieneś przeznaczyć na kolejne dwa główne zmysły.

Karteczki samoprzylepne dla poprawy pamięci i zdolności przypominania

Będąc wzrokowcem skupiasz się na szukaniu pomocy wizualnych, które pomógłby Ci zapamiętać daną informację. Świetną metodą jest wykorzystanie karteczek samoprzylepnych.

Możesz kupić dużo kolorowych markerów i zaznaczać nimi kluczowe informacje (mogą towarzyszyć im proste stymulujące symbole, grafiki), które wyróżnią się w Twoim umyśle. Kiedy już Twoje notatki będą gotowe wystarczy przykleić je gdzie się tylko da: koło komputera, na lodówce, na stole kuchennym, na lustrze w łazience, obok łóżka, koło prysznica, w samochodzie i wszędzie tam, gdzie będziesz mógł na nie cały czas patrzeć.

To bardzo prosta strategia, ale w przypadku najważniejszych informacji może to być jedna z najbardziej efektywnych technik poprawiających pamięć i zdolność do przypominania sobie informacji.

Wyobrażanie sobie siebie wykorzystującego informacje

Wyobraźnia to największy atut wzrokowca. Twoja wyobraźnia zawiera klucz do niezwykłych spostrzeżeń i refleksji, które mogą znacząco mogą wpłynąć na osiągnie wyników.

Poświęć trochę czasu każdego dnia na wizualizacje przedmiotu, którego się uczysz, za pomocą obrazów. Istnieją środki i sposoby, aby każdy przedmiot zamienić w głębokie doświadczenie wizualne w swoim umyśle. Należy jednak być otwartym na różne możliwości i efektywnie wykorzystać swoją kreatywność tak, aby obrazy te ożyły.

Podczas wizualizacji siebie wykorzystującego nowe informacje upewnij się, że obrazy, które tworzysz są duże, zabawne, kolorowe i jasne, by łatwiej można było przywoływać je później  z pamięci. Ponadto, dodając do swoich wizualizacji ruch i dynamikę poprawisz proces przyswajania wiedzy.

Pamiętaj jednak, że nie należy ograniczać możliwości swojej wyobraźni. Nudne obrazy nie zapiszą się w Twoim umyśle tak łatwo, jak ekscytujące, zabawne i kolorowe obrazy.

Zastanów się jak wizualizować w sposób, który pozostawiłby niezatarte wrażenie w umyśle. Możesz przekształcić wszystko w swój ulubiony film czy animację? Albo wykorzystać sławnych aktorów i bohaterów w wizualizacji? Nawet zwierzęta czy drzewa mogą odgrywać ważną rolę w tej wizualnej podróży lub po prostu przenieś się do świata fantazji, gdzie wszystko się może zdarzyć. Ważne, aby całe to doświadczenie było niezapomniane, zabawne i przyjemne.

Twórz w swoim umyśle historyjki obrazkowe

Ma to związek z procesem wizualizacji, ale obejmuje także tworzenie historyjek obrazkowych w  swoim umyśle w trakcie procesu przyswajania wiedzy.

Wyobraź sobie historyjkę tak, jak robi to scenarzysta zanim zostanie to sfilmowane. Proces ten może obejmować wyobrażanie sobie każdej sceny filmu w formie np. komiksu. Działa to całkiem efektywnie, ponieważ przedstawia obraz w większej perspektywie i umożliwia nowe spojrzenie i zrozumienie tego, jak powinna rozwijać się dana historia.

Zacznij od przeczytania jednego paragrafu, strony czy sekcji na raz. Pod koniec tej sekcji, zamknij na chwilę oczy i postaraj się wyobrazić ją sobie w umyśle. Aby ułatwić ten proces, zakreśl sobie wstępny szkic obrazu na kartce papieru i użyj go jako zakładki do podręcznika. Następnym razem podczas przeglądania podręcznika gdy napotkasz ten rysunek, przypomną Ci informacje ze strony czy rozdziału.

Podkreślmy raz jeszcze, że bujna wyobraźnia umożliwia nam kreatywne myślenie i efektywną naukę przedmiotu, którego się uczymy.

Tworzenie wykresów i map myśli

Będąc wzrokowcem preferujesz myślenie, w którym łatwo dostrzegasz powiązane systemy i procesy. Jeżeli jesteś w stanie zauważyć wspólne cechy i związki między różnymi przedmiotami, sprawia to że lepiej rozumiesz przedmiot czy zagadnienie, którego się uczysz.

Wykorzystuj diagramy i mapy myśli w celu połączenia różnych aspektów danego zagadnienia w sposób twórczy, który nada mu większy sens w Twoim umyśle.

Kiedy czytam o danym zagadnieniu i staram się stworzyć w swoim umyśle mapę na podstawie tych informacji zdarza się, że nie zawsze do końca rozumiem dany tekst. W związku z tym, tworzę swoje własne połączenia skupiające wyłącznie z pozoru luźne informacje w jeden spójny format mający dla mnie sens. W rezultacie nie polecam trzymania się sztywno struktury danego tematu czy przedmiotu, którego się uczysz. Twórz swoje własne nagłówki, podtytuły, punkty główne, pomocnicze i łącz je ze sobą w sposób, który zwiększy Twoją wiedzę na ten temat.

Tworzenie fiszek kieszonkowych

Tak jak w przypadku karteczek samoprzylepnych, przydatnymi mogą okazać się fiszki kieszonkowe, jako narzędzie mające na celu przypomnienie najważniejszych elementów informacji w odpowiednim czasie. Gdy tylko znajdziesz chwilę wolnego czasu, zawsze możesz się do nich odwołać,  zawsze należy utrzymywać umysł i uwagę skupioną na informacjach, które są dla Ciebie najważniejsze.

Tworzenie diagramów i obrazków na podstawie danego materiału

Niezależnie od tego czy masz talent artystyczny czy nie, ta strategia może znacząco przyspieszyć Twój proces uczenia się.

Przygotuj sobie długopisy, zakreślacze, markery i narysuj szybkie szkice materiału, którego się uczysz. Bądź kreatywny i wykorzystuj różne motywy, postaci, bohaterów np. z kreskówek. Nieważne co robisz dopóki sprawia to, że opracowujesz informacje, których starasz się nauczyć.

Wreszcie, w celu dalszego poszerzenia swojego zrozumienia  przerabianego materiału przydatne jest przetwarzanie na swój sposób  diagramów, obrazków, animacji i grafiki przedstawionych w podręczniku w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób.

Czytanie, jako zabawa i aktywność kreatywna

Dla wzrokowców przydatnym sposobem nauki jest również czytanie materiału w sposób jaki robią to dzieci.

Czy pamiętasz te czasy, kiedy to byłeś młodszy i rysowałeś śliczne obrazki, kształty czy linie na ścianie swojego pokoju? Jeśli tak, to w podobny sposób możesz wykorzystać to, aby nauczyć się nowych rzeczy.

Kiedy następnym razem zaczniesz czytać książkę, stwórz własny proces i metodę zapamiętywania informacji. Wystarczy opracować system swoich bazgrołów, podkreśleń, kolorów, symboli, strzałek i powiązań.

Wszystko to musi mieć spójny cel i ułatwiać naukę a nie komplikować ją bardziej.

Początkowo opracowanie systemu może zając sporo czasu. Należy zdecydować w jaki sposób i na jakich warunkach będzie można wykorzystać każdą z tych metod. Jednakże zdobywszy doświadczenie będzie to jedna z najważniejszych metod mająca na celu przyspieszenie Twojego potencjału uczenia się.

Sugestie logicznego uczenia się

Oto niektóre z dodatkowych narzędzi uczenia się i strategii, o których jeszcze nie wspomnieliśmy:

Ucz się za pomocą logicznych kroków

To mniej więcej metoda, za pomocą której wszyscy się uczymy i jest ona bardzo efektywna jeśli chodzi o przyswajanie nowych informacji, z którymi się jeszcze nie zapoznaliśmy.

Zasadniczo musisz rozpocząć proces uczenia się poprzez podejmowanie prostych logicznych kroków za pomocą zgłębiasz temat, którego się uczysz.

Uczenie się poza kolejnością

Kiedy już jesteś mniej więcej zapoznany z tematem jesteś gotowy do nauki łamiącej schemat logicznych kroków. W rzeczywistości, uczenie się poza kolejnością jest niezwykle ważne jeśli chodzi o egzaminy.

Podczas egzaminów może okazać się, że stajesz w obliczu tematów, które nie są ułożone wg. logicznych kroków czyli sposobu w jaki się ich uczyłeś. Jeśli szybko się nie połapiesz, to poniesiesz konsekwencje nauki tylko za pomocą logicznych kroków i Twój wynik będzie słaby. Musisz przygotować się, że materiał, którego się uczysz, nie będzie ułożony w zwykłej sekwencji i porządku. Przygotować do tego się możesz np. czytając materiał od końca do początku, zmieniając kolejność notatek itd.

Ważne jest, by Twój mózg nie przyzwyczaił się do wygodnej i standardowej sekwencji. Stymuluj swój mózg w nieoczekiwany sposób ucząc się poza kolejnością. To zaowocuje w przyszłości.

Pod wieloma względami przypomina to przygotowanie sportowca do zawodów. Sportowcy skupiają się na różnych ćwiczeniach tak, aby byli gotowi na wszystko, co może ich spotkać podczas zawodów.

Tak więc np. swoje notatki możesz umieścić na fiszkach, które dobrze jest potasować przed rozpoczęciem uczenia się.

Skup się na mniejszych porcjach informacji

Zagadnienia, które wydają się trudne do zrozumienia, mogą Cię bardzo szybko przytłoczyć. W takich przypadkach należy rozważyć dane zagadnienie jako dużą porcję informacji. Duża porcja informacji składa się z mniejszych, a te mniejsze z kolei z jeszcze mniejszych i tak dalej. Poświęć trochę czasu na rozbicie tematu na mniejsze części. Kiedy już zdołasz to osiągnąć, podziel każdą nawet najmniejszą informację na trzy kategorie: łatwą, średniozaawansowaną i zaawansowaną.

Zacznij naukę od tych najłatwiejszej kategorii. Rozdziel informacje, a następnie znowu je połącz wykorzystując naukę za pomocą wielu zmysłów opisaną w tym artykule. Następnie zrób to samo z informacjami z kategorii średniozaawansowanej, a na koniec zostaw sobie te najtrudniejsze.

Szybko okaże się, że jesteś sobie w stanie świetnie poradzić z każdą informacją oraz że masz wystarczająco dużo wiedzy, zrozumienia i doświadczenia by poradzić sobie z kategorią informacji trudnych z dużą łatwością.

Uczenie się to proces, ale musi to być proces, który kontrolujemy, a nie który kontroluje nas.

Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy na ten temat

To bardzo prosta i zarazem często pomijana strategia.

Po opanowaniu danego segmentu zagadnienia, którego się uczysz, poświęć trochę czasu, aby podsumować to zagadnienie na kartce papieru, odegranie scenki czy nagranie swojego głosu. Identyfikacja tego, co już wiemy na dany temat znacząco poprawi Twoją pamięć długoterminową i zdolność zapamiętywania informacji, których się uczysz.

Nie należy jednak zapominać, że jest to proces mający na celu przyspieszenie naszego potencjału wchłaniania wiedzy.


Uczenie się za pomocą zadawania pytań

Umiejętność zadawania efektywnych, nastawionych na rozwiązanie i stymulujących pytań będzie napędzać Twoją wiedzę i zrozumienie każdego tematu.

Strategie zadawania efektywnych pytań są bardzo istotne w celu poprawienia wszelkich aspektów naszego życia włącznie z potencjałem uczenia się.

W tej części odkryjesz jak proste i przemyślane pytania mogą dosłownie otworzyć drzwi do nowych możliwości uczenia się, głębszego zrozumienia, spostrzeżeń i doświadczeń, które znacząco przyspieszą Twój proces uczenia się.

Pytania, które wykorzystamy, to uzupełnienie strategii wielozmysłowego uczenia się jako, że dostarczają nam metody nastawionej na rozwiązanie, która otworzy Twój umysł na różne możliwości i pomoże Ci poszerzyć sposób myślenia o informacji, której się uczysz.

Cel zadawania efektywnych pytań

Zadawanie efektywnych pytań nastawionych na rozwiązanie pomaga stymulować pewność siebie, poprawia zdolność myślenia, pogłębia ciekawość i ulepsza proces uczenia się w sposób niewyobrażalny.

Jeśli nie zadajemy pytań, nie mamy szans na odniesienie sukcesu w skutecznym uczeniu się.

Pytania są jak klucze, które otwierają drzwi do nieznanej nam do tej pory wiedzy i zrozumienia. Potraktuj je poważnie, a  z łatwością osiągniesz wiele akademickich sukcesów.

Pytania odróżniają geniusza od reszty

Tak, to prawda. Właściwie może to być kluczowa zdolność, która wyróżnia bardzo inteligentną osobę czy ucznia na tle innych osób.

Zadając odpowiednie pytania, Twój mózg będzie stymulowany do myślenia w sposób wyjątkowy i kreatywny, co z kolei poszerzy Twoje możliwości i zniweluje ograniczenia potencjału umysłu.

Wiele niepotrzebnych  przekonań zakotwiczyło się w naszej psychice tylko i wyłącznie dlatego, że nie zadajemy odpowiednich pytań, które uwolniłyby nas od pewnego, niepożądanego schematu myślenia. To samo odnosi się do nauki.

Nawet jeśli utknąłeś i nie jesteś w stanie pokonać przeszkody na swojej drodze do sukcesu w opanowaniu danego zagadnienia czy tematu, wystarczy, że zrobisz sobie przerwę. Odpoczniesz chwilę od środowiska, w którym się uczysz i na kartce papieru zanotujesz tak dużo spostrzeżeń i wnikliwych pytań jak tylko możesz, które poszerzą Twoje myślenie i świadomość tematu, którego się uczysz.

Pytania te muszą generować myślenie nastawione na rozwiązanie, mające na celu pomoc w znalezieniu odpowiedzi na blokady, które napotykasz podczas nauki.

Jeśli podczas tego ćwiczenia zauważysz, że utknąłeś na danym pytaniu, to wystarczy wziąć kartkę papieru i zacząć zadawać pytania o to pytanie.

Z biegiem czasu odkryjesz, że Twoja inteligencja wzrosła i jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi na pytania, spostrzeżenia oraz nowe pomysły bez konieczności przerwania nauki w celu zapisania tych pytań.

Po wypróbowaniu tej strategii zauważysz jak bardzo jest ona efektywna, jeśli chodzi o przyspieszenie Twojego procesu uczenia się.

Kluczowe pytania, od których należy zacząć

Najlepiej sporządzić listę pytań i mieć ją przy sobie cały czas podczas nauki. Lista ta musi być bardzo ogólna i powinna skupiać się na tych zagadnieniach, które poszerzą Twój sposób myślenia na dany temat czy przedmiot.

Idealnym rozwiązaniem byłoby sporządzenie listy zawierającej pytania dotyczące rozwiązywania danego problemu, pytania prowokujące kreatywne myślenie i pytania generujące myślenie krytyczne, do których możesz się odwołać podczas jakiegoś kryzysu w nauce.

Oto kilka pytań, stymulujących myślenie i motywację, od których możesz zacząć:

Jak mogę zastosować tą informację?

W jaki sposób mogę tą informację wykorzystać w życiu?

Jak ująć daną informację swoimi słowami?

Jak myśleć o tym materiale w sposób twórczy i skoncentrowany na rozwiązanie?

Jak wykorzystać daną informację w danym momencie?

Jak połączyć mniejsze elementy tak, by stworzyć większy obraz?

Pytania prowokujące myślenie

Rozważ możliwość zadawania pytań mających na celu pomoc w  skoncentrowaniu się na kluczowych i najważniejszych punktach zagadnienia, którego się uczysz.

Zadawaj pytania, które pomogą Ci sprawdzić materiał.

Zadawaj pytania, które pomogą Ci w nieszablonowym myśleniu poprzez rozważenie założeń i spostrzeżeń, których nigdy byś wcześniej nie rozważał.

Zadawaj pytania, które pomogą Ci się rozwijać i motywować do głębszego przyswojenia wiedzy.

Wykorzystanie dociekliwości podczas naszej nauki

Wreszcie, należy podkreślić, jak bardzo ważne jest wykorzystanie tych strategii zadawania pytań podczas procesu uczenia się. Oznacza to, że zadawanie pytań ogólnych i dotyczących danego tematu zanim zaczniemy naukę, w trakcie nauki czy nawet po ukończeniu procesu uczenia się.

Pytania dotyczące naszej nauki to rozległe pytania pomagające w zdobyciu nowych spostrzeżeń, wglądu i wdrożeniu ich w nasz osobisty proces uczenia się. Otrzymane odpowiedzi możesz wykorzystać w przyspieszeniu i poprawieniu swoich metod uczenia się w przyszłości.


Myśli końcowe

Nasze doświadczenia zmysłowe to wspaniałe rzeczy, które należy pielęgnować i wykorzystywać w celu osiągnięcia sukcesu w szkole, w pracy czy w życiu. Są to narzędzia, którymi zostaliśmy obdarzeni i które w naturalny sposób połączone są z naszym myślącym mózgiem. Pomagają nam one poszerzyć naszą świadomość, zrozumieć świat oraz zapamiętywać informacje, których się uczymy.

Mam nadzieję, że ten artykuł okaże się przydatny. Jeśli macie jakieś strategie czy taktyki, które wam pomogły, to napiszcie o nich w komentarzach poniżej.


Czas na utrwalenie poznanych koncepcji

nauka wielozmysłowa iqmatrix

Kup mapę Jak używać map Darmowe mapy

 

Czy zdobyłeś jakieś nowe cenne informacje czytając ten wpis? Czy chciałbyś, przyswoić je na dłużej i móc z nich korzystać na co dzień?
Jeśli tak, to może chcesz pobrać mapę myśli stworzoną na podstawie tego artykułu na swój tablet lub komputer. Mapa przedstawia najistotniejsze informacje zawarte w artykule. Jest tak zaprojektowana, aby wspomóc działanie pamięci i ułatwić zapamiętanie wiedzy zawartej we wpisie. Dzięki temu dużo łatwiej będzie ją wprowadzić do codziennej praktyki, aż do czasu utrwalenia jej i wypracowania nawyku.  Dokonując zakupu przyczynisz się również do rozwoju i powstawania kolejnych map.

Leave a Reply